Imprint

Osoba odpowiedzialna za sklep internetowy Esprit:

Esprit Retail B.V. & Co. KG
Esprit Allee
40882 Ratingen
Germany

Telefon: 0222 014 998 (telefon stacjonarny)
Faks: 0222 014 999 (telefon stacjonarny)
E-mail: service@espritshop.pl

Sąd Rejonowy Düsseldorf: HRA 15764
Numer identyfikacji podatkowej: NIP5263046002
Partner Generalny: Esprit Nederland B.V., Headquarters: Amsterdam
Numer Rejestru Przedsiębiorców 34176024
Reprezentowany przez: Stefan Kohlbauer

Osoba odpowiedzialna za aplikację Esprit:

Esprit Global Image GmbH
Esprit Allee
40882 Ratingen
Germany

Telefon: 0222 014 998 (telefon stacjonarny)
Faks: 0222 014 999 (telefon stacjonarny)
E-mail: service@espritshop.pl

Sąd Rejonowy Düsseldorf: HRB 47277
Numer identyfikacji podatkowej: DE 814336381
Reprezentowany przez: Mark Daley, Leif Erichson

Informacje dotyczące rozstrzygania sporów online: Komisja Europejska wprowadziła platformę internetową do rozstrzygania sporów online (tzw. „platformę ODR”). Platforma ODR będzie służyła jako punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców chcących pozasądowo rozwiązywać spory dotyczące zobowiązań umownych wynikających z umów sprzedaży zawartych online. Platforma ODR dostępna jest pod następującym adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Spółki Esprit Retail B.V. & Co. KG oraz Esprit Global Image GmbH nie są gotowe ani zobowiązane do wzięcia udziału w procedurze rozstrzygania sporów z udziałem konsumentów przed konsumenckim biurem mediacyjnym.