Jakie są warunki dołączenia do Esprit Friends?

1. UDZIAŁ W PROGRAMIE ESPRIT FRIENDS

Organizatorem programu Esprit Friends jest Esprit Europe GmbH, Esprit-Allee, 40882 Ratingen, Niemcy, (dalej „Esprit“). W programie Esprit Friends może uczestniczyć każda osoba naturalna po ukończeniu 16. roku życia i z miejscem zamieszkania w kraju, w którym został złożony wniosek o członkostwo. Należy w tym celu całkowicie wypełnić formularz z wnioskiem, podpisać go i oddać w sklepie Esprit biorącym udział w akcji. W internecie rejestracja możliwa jest pod adresem www.espritshop.pl. Udział jest bezpłatny.

2. PRZEDMIOT PROGRAMU ESPRIT FRIENDS

Program Esprit Friends pozwala Esprit i innym przedsiębiorstwom związanym z Esprit lepiej dopasowywać swoje produkty i usługi do potrzeb klientów i oferuje Państwu jako klientom różne korzyści, takie jak na przykład:
• zbieranie punktów lojalnościowych (dalej „E-Points“) podczas każdego zakupu u przedsiębiorstw grupy Esprit oraz podczas innych czynności określonych przez Esprit (np. interakcje na portalach społecznościowych, udział w akcjach społecznościowych, dzielenie treści wygenerowanych przez użytkowników, udział w konkursach itd.)
• analiza Państwa przyzwyczajeń zakupowych w Esprit oraz Państwa odwiedzin w sklepie internetowym i aplikacji Esprit, żeby mogli Państwo otrzymywać dopasowane do swoich potrzeb oferty w sklepie internetowym i aplikacji Esprit, zaproszenia na wyjątkowe wydarzenia oraz kupony
• osobista i indywidualna komunikacja i rekomendacja produktów, zgodnie z Państwa przyzwyczajeniami zakupowymi, jako rodzaj „doradcy zakupowego”
• zindywidualizowany sklep internetowy i aplikacja Esprit w oparciu o Państwa zainteresowania
• wykorzystanie Państwa E-Points w formie rabatu finansowego.

Dlatego do zachowania warunków uczestnictwa oraz umożliwienia Państwa udziału w programie Esprit Friends niezbędne jest gromadzenie i analizowanie przez Esprit danych osobowych w celu personalizacji, również przy wykorzystaniu cookies i podobnych technologii. Te dane dotyczą zakupów, których dokonują Państwo u przedsiębiorstw Esprit, oraz zainteresowań produktami wyrażonych w sklepie internetowym oraz w aplikacji Esprit. W celu gromadzenia i analizy danych Esprit blisko współpracuje z Esprit Retail B.V. & Co. KG („Esprit Retail”), która prowadzi sklep internetowy Esprit oraz sklepy stacjonarne Esprit, oraz z Esprit Global Image GmbH („Esprit Global Image”), która prowadzi aplikację Esprit (obie również mają swoją siedzibę pod adresem Esprit Allee, 40882 Ratingen, Niemcy). Esprit Global Image i Esprit Retail wzajemnie przekazują Państwa dane osobowe firmie Esprit, żeby mogła ona świadczyć usługi w ramach programu Esprit Friends. Z powodu tej bliskiej współpracy Esprit, Esprit Retail i Esprit Global Image wspólnie odpowiadają za przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu świadczenia usług w ramach programu Esprit Friends. Dalsze informacje na temat tego, jak Esprit, Esprit Retail i Esprit Global Image przetwarzają Państwa dane osobowe, znajdą Państwo w oświadczeniu o ochronie danych osobowych Esprit Friends www.espritshop.pl/wsparcie a tutaj www.espritshop.pl/wsparcie streszczenie umowy o wspólnej odpowiedzialności Esprit, Esprit Retail i Esprit Global Image.

Żeby przesyłać Państwu informacje o produktach, oferty i zaproszenia, Esprit potrzebuje ewentualnie Państwa jednoznacznej zgody, którą mogą Państwo wyrazić w formularzu udziału albo na stronie Esprit.

3. ZBIERANIE E-POINTS

Za każdy zakup, podczas którego okażą Państwo ważną kartę Esprit Friends („kartę Friends“) przy kasie sklepu albo outletu Esprit albo sklepu franczyzowego Esprit biorącego udział w programie albo którego dokonają Państwo w sklepie internetowym pod adresem
www.espritshop.pl, podając numer Państwa karty Esprit Friends, na Państwa osobiste konto Friends zostaną przypisane E-Points w wysokości 3 % (1 % w outletach Esprit) wartości zakupu. E-Points, które nie zostaną zamienione na kupony albo wykorzystane w naszym sklepie internetowym w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu, przepadają. Jeden E-Points odpowiada wartości 0,01 zł. Jeżeli dokonują Państwo zakupów przy wykorzystaniu karty Esprit Friends w sklepie franczyzowym autoryzowanego zewnętrznego partnera, przekazuje on Esprit niezbędne dane na temat transakcji (towary, cena, wartość rabatu, miejsce i czas zakupu) w celu przyznania punktów, rozliczenia z zewnętrznymi przedsiębiorstwami partnerskimi, zarządzania rabatami i ich wypłacania oraz zarządzania programem Esprit Friends.

4. KORZYSTANIE Z E-POINTS

Jeżeli w ciągu 12 miesięcy zaczynając od pierwszego zakupu jako Esprit Friend zbiorą Państwo co najmniej 600 E-Points, Esprit przyśle Państwu kupon na zakupy o wartości odpowiadającej wartości zebranych w tym okresie E-Points. Podczas zakupów w naszym sklepie internetowym mogą Państwo wykorzystywać E-Points już od stanu konta w wysokości 250 E-Points. Jeżeli otrzymali Państwo kupon na zakupy, mogą Państwo w sklepie internetowym znowu przekształcić go w E-Points i wykorzystać je podczas zakupów internetowych. Esprit miesięcznie sprawdza stan punktów na Państwa osobistym koncie Friends. Indywidualne warunki dotyczące korzystania z kuponu na zakupy znajdą Państwo na samym kuponie. Jeżeli zarejestrowali się Państwo jako Esprit Friend na stronie www.esprit.com/friends, to Esprit wychodzi z założenia, że preferują Państwo zakupy w naszym sklepie internetowym i standardowo nie przysyła Państwu pocztą kuponów na zakupy. Jeżeli chcą Państwo otrzymywać kupony drogą pocztową, muszą Państwo zaznaczyć to w swoich osobistych ustawieniach na stronie www.esprit.com/friends. Wypłata E-Points gotówką nie jest możliwa.

5. KARTA GOLD

Jeżeli w ciągu 12 miesięcy zaczynając od pierwszego zakupu jako Esprit Friend zbiorą Państwo 2.700 do 5.999 E-Points
(za zakupy o wartości od 900 do 1.999 zł)
(„status Gold“), automatycznie przyślemy Państwu osobistą kartę Gold. Jest ona ważna przez 24 miesiące od osiągnięcia statusu Gold i nie może zostać przeniesiona na inną osobę. Jeżeli w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed upływem ważności karty Gold znowu zbiorą Państwo E-Points w wysokości od 2.700 do 5.999, automatycznie wystawimy Państwu nową kartę Gold. Państwa dotychczasowa karta Gold traci w takim wypadku ważność. Jeżeli nie zbiorą Państwo E-Points w odpowiedniej wysokości, mogą Państwo znowu korzystać ze swojej dotychczasowej karty Friends.

6. KARTA PLATINUM

Jeżeli w ciągu 12 miesięcy zaczynając od pierwszego zakupu jako Esprit Friend zbiorą Państwo co najmniej 6.000 E-Points
(za zakupy o wartości co najmniej 2.000 zł)
(„status Platinum“), automatycznie przyślemy Państwu osobistą kartę Platinum. Jest ona ważna przez 24 miesiące od osiągnięcia statusu Platinum i nie może zostać przeniesiona na inną osobę. Jeżeli w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed upływem ważności Państwa karty Platinum znowu zbiorą Państwo co najmniej 6.000 E-Points, automatycznie wystawimy Państwu nową kartę Platinum. Państwa dotychczasowa karta Platinum traci w takim wypadku ważność. Jeżeli nie zbiorą Państwo E-Points w odpowiedniej wysokości, mogą Państwo znowu korzystać ze swojej dotychczasowej karty Friends albo, jeżeli Państwa E-Points wystarczają do uzyskania statusu Gold, z karty Gold.

7. UTRATA KARTY I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA

W przypadku utraty karty Friends mogą Państwo złożyć wobec Esprit wniosek o kartę zastępczą. Jeżeli podejrzewają Państwo, że osoba trzecia mogła poznać Państwa dane dostępu, proszę niezwłocznie zwrócić się do Esprit. Esprit odpowiada za szkody powstałe z powodu opóźnionego albo całkowicie zaniechanego poinformowania tylko w przypadku zamiaru i rażącej winy Esprit albo przedstawicieli Esprit.

8. OCHRONA DANYCH

Oświadczenie o ochronie danych Esprit Friends wyjaśnia, w jaki sposób Esprit, Esprit Retail i Esprit Global Image przetwarzają Państwa dane osobowe w związku z programem Esprit Friends. Oświadczenie o ochronie danych znajdą Państwo pod www.espritshop.pl/wsparcie ponadto jest ono wywieszone/ wyłożone przy kasie każdego sklepu stacjonarnego Esprit. Na życzenie chętnie przyślemy je Państwu również mailem.

9. WYPOWIEDZENIE I ZAKOŃCZENIE UMOWY

W każdym momencie mogą Państwo wypowiedzieć udział w programie Esprit Friends bez okresu wypowiedzenia w następujący sposób: Przez pisemną wiadomość wysłaną pocztą na adres: Esprit Europe GmbH, Esprit Friends c/o defacto realations GmbH,
90307 Nürnberg, Niemcy. Przez wiadomość drogą mailową na adres service@espritshop.pl. Esprit może w każdym momencie wypowiedzieć to porozumienie przy zachowaniu trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Nie narusza to prawa do wypowiedzenia z ważnej przyczyny. Każde wypowiedzenie musi nastąpić w formie pisemnej. Są Państwo zobowiązani do zniszczenia karty Friends po upłynięciu okresu wypowiedzenia i do zaniechania dalszego korzystania z niej. W przypadku wypowiedzenia z ważnego powodu obowiązuje to już w momencie wpłynięcia wypowiedzenia.

10. ZMIANY WARUNKÓW UDZIAŁU ESPRIT FRIENDS

Esprit zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia zmian lub uzupełnień niniejszych warunków udziału, zapewnionych premii i korzyści albo innych elementów programu Esprit Friends z zachowaniem odpowiedniego okresu wyprzedzenia, o ile nie są one przeprowadzone w złej wierze i nie działają na niekorzyść Państwa jako uczestników; a w przypadku zaistnienia ważnego powodu również bez zachowania takiego okresu wyprzedzenia, przy odpowiedniej dbałości o Państwa interesy. To samo odnosi się do zakończenia programu Esprit Friends. Esprit zastrzega sobie poza tym prawo do zmiany albo uzupełnienia niniejszych warunków uczestnictwa oraz elementów programu Esprit Friends, o ile jest to konieczne w interesie łatwego i bezpiecznego prowadzenia programu, a szczególnie w celu uniknięcia nadużyć. O zmianach albo uzupełnieniach premii i korzyści lub innych elementów programu Esprit Friends Esprit Friends informuje przyjętymi kanałami komunikacji. O zmianach lub uzupełnieniach niniejszych warunków udziału będą Państwo informowani z wyprzedzeniem, co najmniej w formie tekstowej, do której zalicza się również forma elektroniczna. Zmianę uważa się za uznaną, jeżeli w ciągu miesiąca od daty wpływu informacji o zmianie/ uzupełnieniu nie zgłoszą Państwo sprzeciwu zgodnie z ustępem „Wypowiedzenie i zakończenie umowy” albo jeżeli po upływie tego terminu w dalszym ciągu będą Państwo korzystać z karty Friends. Esprit poinformuje Państwa o tym osobno w odpowiedniej informacji o zmianie albo uzupełnieniu warunków uczestnictwa lub elementów programu.

Czy ta odpowiedź była pomocna?

(49) (9)

Czy odpowiedzieliśmy na Twoje pytanie?